ARGEOgraph

Home

Wie wij zijn

Onze expertise

Projecten

Referenties

Contact

English

Opdrachtgevers van ARGEOgraph

  • Gemeente Almere, Bureau Archeologie (2010-2011)  > referentie
  • RAAP Archeologisch Adviesbureau, Leiden (2010-2012)  > referentie
  • BA-opleiding Archeologie, hogeschool Saxion (2010, 2012) 
  • Rijkswaterstaat (2012) 
  • Transect: archeologie, erfgoed, ruimte (2012) 
  • RWE Dea, Hamburg (2013) 
  • St. Eustatius Center for Archaeological Research (2013-2015) 
  • Wachtend Land Ideeëncompetitie, gemeente Blaricum (2013-2014)  > 1e prijs
  • Conserf (2014) 
  • Deep Hydrografie & Geofysica (2014) 

© ARGEOgraph