ARGEOgraph

Home

Wie wij zijn

Onze expertise

Projecten

Referenties

Contact

English

Opdrachtgevers van ARGEOgraph

 • Gemeente Almere, Bureau Archeologie (2010-2011 > referentie
 • RAAP Archeologisch Adviesbureau, Leiden (2010-2012 > referentie
 • BA-opleiding Archeologie, hogeschool Saxion (2010, 2012) 
 • Rijkswaterstaat (2012) 
 • Transect: archeologie, erfgoed, ruimte (2012, 2019-2020) 
 • RWE Dea, Hamburg (2013) 
 • St. Eustatius Center for Archaeological Research (2013-2015) 
 • Wachtend Land Ideeëncompetitie, gemeente Blaricum (2013-2014 > 1e prijs
 • Conserf (2014) 
 • Deep Hydrografie & Geofysica (2014) 
 • Gemeente Blaricum, Projectbureau De Blaricummermeent (2019) 
 • Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland (2019) 

© ARGEOgraph